Search
Close this search box.

נציג ישראלי נבחר לוועד המנהל של ארגון הבריאות העולמי

בבחירות שהתקיימו היום (יום ו' ה-31.5) באסיפת ארגון הבריאות העולמי בג'נבה, נבחר ד"ר אשר שלמון, מנהל אגף בכיר ליחסים בינלאומיים במשרד הבריאות, לתפקיד חבר ועד המנהל של הארגון, מטעם הקבוצה האירופאית אליה משתייכת ישראל. ד"ר שלמון נבחר פה אחד בקבוצה האירופית.

תפקידו של ד"ר שלמון בוועד המנהל

ד"ר שלמון יהיה אחד משלושים וארבעה נציגים בוועד, שבין סמכויותיו התוויית מדיניות וקביעת סדרי עדיפויות לארגון הבריאות. במעמד ההכרזה על הנציגים הנבחרים, ניסתה המשלחת הפלסטינית לאו"ם להתנגד לבחירה, ללא הצלחה.

מדינות כמו סוריה, פקיסטן, מלזיה, לבנון, תוניסיה ותימן, הידועות כמפרות זכויות אדם וזכויות בריאות, התלוננו על בחירה בנציג ישראלי לוועד המנהל.

תגובות בכירים במשרד הבריאות

שר הבריאות אוריאל בוסו התייחס לבחירה ואמר: "הישג היסטורי למדינת ישראל בג'נבה. אני מברך את ד"ר אשר (אשי) שלמון, על הבחירה לתפקיד חבר בוועד המנהל של ארגון הבריאות העולמי."

"ד"ר שלמון הוא שליח ציבור נאמן ובעל ניסיון רב בתחומי הבריאות והיחסים בינלאומיים והבחירה בו בעת הזו היא תעודת כבוד למשרד הבריאות. אין לי ספק שמינויו יתרום רבות לארגון הבריאות העולמי ויהיה לו חלק משמעותי בשמירה על האינטרסים של מדינת ישראל. אני מאחל לד"ר שלמון הצלחה בתפקיד והמשך עשייה מבורכת עבור אזרחי ישראל".

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, הוסיף: ״הבחירה בנציג ממערכת הבריאות בישראל מביעה אמון במקצועיותה של המערכת. מערכת שקיבלה שבחים רבים בשנים האחרונות מצד העולם. מדינת ישראל התברכה במערכת בריאות מהטובות שיש בזכות האנשים שפועלים בכל יום להצלת חיים. אני מברך את ד״ר אשי שלמון על הבחירה בו כנציג בארגון״.

דברי ד"ר שלמון לאחר היבחרו

ד"ר אשי שלמון, עם היבחרו, אמר: "אני מודה לאזור אירופה על הבחירה. אתחיל למלא את תפקידי בוועד המנהל בשבוע הבא ובכוונתי לפעול לקידום בריאות בכל העולם".

החשיבות של נציג ישראל בוועד המנהל של ארגון הבריאות העולמי (WHO) היא רבה ומשמעותית מכמה סיבות מרכזיות:

השפעה על מדיניות בריאות עולמית

נציג בוועד המנהל של WHO משתתף בקביעת מדיניות הבריאות העולמית, התוויית סדרי עדיפויות והחלטות אסטרטגיות. זה מאפשר לישראל להשפיע על נושאים קריטיים כמו מניעת מחלות, קידום בריאות הנפש, והתמודדות עם מגפות.

חיזוק מעמד בינלאומי

הבחירה בנציג ישראלי לוועד המנהל מחזקת את מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית ומביעה אמון במקצועיותה של מערכת הבריאות הישראלית. זהו הישג דיפלומטי שמדגיש את התרומה הישראלית לבריאות הציבור העולמית.

שיתוף פעולה בינלאומי

נציגות בוועד המנהל מאפשרת לישראל לשתף פעולה עם מדינות אחרות, להחליף ידע ולפתח טכנולוגיות וסטנדרטים בריאותיים משופרים. זהו פלטפורמה לשיתוף פעולה גלובלי שיכול להוביל לשיפורים משמעותיים במערכת הבריאות הישראלית והעולמית.

התמודדות עם אתגרים גלובליים

הוועד המנהל של WHO עוסק בנושאים כמו שינויי אקלים, עמידות לאנטיביוטיקה, ומניעת מחלות מדבקות. נציג ישראלי יכול לתרום לפתרון אתגרים אלו ולהביא את נקודת המבט הישראלית לדיונים חשובים אלו.

ייצוג אינטרסים לאומיים

נציג ישראלי בוועד המנהל יכול להבטיח שהאינטרסים של ישראל ייוצגו ויוגנו בהחלטות הארגון. זה כולל התמודדות עם התנגדויות פוליטיות וחששות לגבי ריבונות המדינה, כפי שנראה בדיונים על אמנות ותקנות חדשות של WHO.

סיכום

הנציגות הישראלית בוועד המנהל של ארגון הבריאות העולמי היא בעלת חשיבות רבה מבחינת השפעה על מדיניות בריאות עולמית, חיזוק מעמד בינלאומי, שיתוף פעולה בינלאומי, התמודדות עם אתגרים גלובליים וייצוג אינטרסים לאומיים.

סיכום חדשות היום
שתפו: